Download

pdf, 0,5 MB

×

Download bestand

Samenvatting Rijksbegroting 2022

De belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens relevant voor stad en regio

Vorige week werd de Miljoenennota gepresenteerd op Prinsjesdag. Welke belangrijkste maatregelen en beleidswijzigingen voor stad en regio sprongen er uit? In deze samenvatting bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries, die het meest relevant zijn voor stad en regio.

De economische gevolgen van de coronacrisis waren groot. Het sociale maar ook het economische leven kwam voor een deel tot stilstand. Dankzij het aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven, de steunmaatregelen en de vaccinatiecampagne wordt een spoedig herstel van de economie verwacht. Gezien de demissionaire status van het kabinet bevat de Miljoenennota geen grote beleidswijzingen, maar doet het kabinet op de volgende thema’s wel al gerichte investeringen:

  • Klimaat
  • Veiligheid
  • Extra geld voor woningbouw
  • Lastenverlichting
cover-samenvatting-rijksbegroting-2022