Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Download

pdf, 728 kB

×

Download bestand

Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling

Er is in Nederland een enorm tekort aan woningen. De verstedelijkingsopgave biedt kansen om de woonopgave te vervlechten met andere thema’s, zoals mobiliteit, landschap en natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. Juist in regionale samenwerking is die vervlechting een uitgangspunt om een gebied integraal te kunnen ontwikkelen. Maar hoe werkt regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling in de praktijk? Platform31 analyseerde zes praktijkvoorbeelden.

Integrale regionale sturing van grondbeleid bij gebiedsontwikkeling

In het onderzoek nam Platform31 de integrale regionale sturing van grondbeleid bij gebiedsontwikkeling onder de loep. Naast een theoretische verdieping, analyseerden we zes gebiedsontwikkelingen in Nederland. Hierbij zoomden we in op regionale samenwerking, netwerksturing en aanpak in grondbeleid. In het onderzoek analyseerden we de volgende gebieden:

  1. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
  2. Schiphol Area Development Company
  3. Leidsche Rijn
  4. Stadsregio Parkstad Limburg
  5. Blauwestad Oldambt
  6. Nijmegen Waalsprong – Ruimte voor de Rivier

Analyse

Voor welke opgave, met welk doel en in welk tijdsgewricht ontstond de regionale samenwerking? Hoe zijn gemeenten, regio, provincie en/of het Rijk, marktpartijen en andere stakeholders een regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling gestart? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Welke vorm van regionale samenwerking is gekozen? Hoe is de centrale organisatie ingericht, met welk soort professionals en welke financieringsbijdragen en kostenverdeling? En hoe gaan politiek en gemeenteraden om met risico’s, belangenbehartiging en het stellen van regionaal belang boven een lokaal belang? In de publicatie ‘Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling’ vindt u het antwoord op deze vragen.

Regionale samenwerking in gebiedsontwikkeling Cover