Provincies pakken de ruimte cover

Download

×

Download bestand

Provincies pakken de ruimte

Analyse van de provinciale collegeakkoorden

In aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen organiseerde Platform31 een debat waar provincies hun reflectie konden geven op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit.

Platform31 analyseerde de afzonderlijke collegeakkoorden als onafhankelijke kennispartner. Met het doel dat bestuurders en professionals daarmee beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Platform31 concludeerde allereerst dat de akkoorden een nieuw geloof en vertrouwen uitstralen in de eigen provincie en de regionale economie. Vol trots schrijven ze over het erfgoed en landschap. Nieuwsgierig naar alle conclusies? In hoofdstuk 3 staan zij overzichtelijk onder elkaar.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: