Meer informatie

Download

Pdf, 1,6 Mb

×

Download bestand

Participatie in het aardbevingsgebied

Inspiratie voor samenwerking overheid - burger

Auteurs Wout Gelderloos (De Wijkondernemer) m.m.v. Marjon Galema (NCG), Annemiek Lucas en Henk Jan Bierling (Platform31)

De bewoner centraal is het uitgangspunt van het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Doel van dit Meerjarenprogramma is om samen met bewoners te werken aan schadeherstel, versterking en de energietransitie. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: veiligheid voorop, verdeling van lusten en lasten, continuïteit in de aanpak en het zoeken van ‘koppelkansen’. Want Groningen kent niet alleen een opgave als het gaat om de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Groningen is ook een krimpgebied met bijbehorende fysieke en sociale opgaven. Maar hoe kan de bewoner daadwerkelijk een centrale plek krijgen in de aanpak, wat vraagt dat van de samenwerking tussen overheid en bewoners en hoe kan deze versterkt worden?

Inspiratie uit de regio en elders

Samen met de NCG heeft Platform31 een inspiratieboekje opgesteld, waarin goede voorbeelden van samenwerking tussen overheid en burger uitgelicht worden. Voorbeelden uit de regio Groningen, maar ook elders uit het land. Want samenwerking tussen overheid en bewoners is niets nieuws. Al decennia lang is een ontwikkeling gaande waarin een andere verhouding ontstaat tussen de overheid en de samenleving. In de nieuwe verhouding vermindert de sturende, regelende en beslissende rol van de overheid. Zij zal zich meer moeten richten op stimuleren, faciliteren en ondersteunen van bewoners. Diverse voorbeelden van lichte tot vergaande samenwerking tussen overheid en burger komen aan de orde.

Samenwerken bij geschonden vertrouwen

In Groningen is echter sprake van een unieke, complexe situatie en aanpak. Samenwerking tussen overheid en bewoners staat daarbij ook flink onder druk door wantrouwen en gevoelens van onveiligheid. Daarom is in het inspiratieboekje ook specifiek aandacht voor participatie en samenwerking bij geschonden vertrouwen.

Het inspiratieboekje biedt niet alleen waardevolle inzichten en lessen voor Groningen, maar ook voor andere gemeenten die werken aan het versterken van de samenwerking tussen overheid en bewoners. Onder andere ook de lessen van de wederopbouw van de wijk Roombeek in Enschede en de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam kunnen gebruikt worden bij het opzetten van de aanpak en versterken van de samenwerking.

Voorkant Participatie in het aardbevingsgebied