Download

Pdf, 3,1 MB

×

Download bestand

Samenvatting

(Pdf, 156 kB)

Opschaling van City Deals

Ad hoc of met voorbedachten rade?

Deze publicatie gaat over de vraag hoe een City Deal, inclusief de voorbereiding ervan, kan worden uitgevoerd zodat de kans zo groot mogelijk is dat het resultaat ‘schaalbaar’ is. Opschaling is tot nu toe wel ambitie, maar geen vertrekpunt. De voornaamste aanleiding voor deze publicatie is de wens bij de opdrachtgever, Agenda Stad, om meer duidelijkheid te verschaffen over verschillende manieren hoe opschaling kan plaatsvinden, wat daarbij wordt opgeschaald, hoe dat te bereiken, en wat vroege aandacht daaraan kan bijdragen. Dit alles is relevant, want door ‘opschaling’ kan de structurele opbrengst, maatschappelijk en financieel, van een investering in een City Deal veel groter worden dan voor de betreffende deelnemers en periode alleen.

Op basis van gerichte deskresearch naar opschaling in de publieke sector, dieptegesprekken met trekkers van City Deals die (vrijwel) afgelopen zijn en validatie van de daaruit volgende lessen bij de totale groep van City Deal-trekkers en dealmakers worden conclusies getrokken. Deze zijn de basis voor aanbevelingen, zowel operationeel (aanpassing interne handboek) als de relatie met andere ontwikkelingen op de thema’s opschaling en City Deals, Daaruit worden suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.

De bevindingen in deze publicatie zijn primair relevant voor iedereen die interesse heeft in het instrument City Deals, alsook in andere interbestuurlijke dealformules als Greendeals, Regiodeals en Woondeals. Daarnaast kunnen professionals, inclusief onderzoekers, die thema’s als bestuurlijke instrumenten en opschaling van innovatie op gemeentelijk niveau relevant vinden om hun voordeel te doen met de bevindingen of erop voort te bouwen.

Samenvatting opschaling van City Deals
Download samenvatting (Pdf, 156 kB)
cover van de publicatie