Download

Pdf, 2,23 MB

×

Download bestand

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten zijn belangrijke schakels in het polycentrische stedelijke netwerk van Nederland. Al deze middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. In dit rapport schetsen we een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten.

Zeven clusters

In dit rapport zijn 58 middelgrote gemeenten onderverdeeld in zeven clusters. Per cluster benoemen we de gemeenschappelijke kenmerken, uitdagingen en opgaven. We beschrijven de ontwikkelingen op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Daarnaast formuleren we voor ieder cluster een gedeeld handelingsperspectief. Met dit rapport willen we middelgrote gemeenten stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan, aanpakken uit te wisselen en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld door samen te zoeken naar strategische antwoorden op de uitdagingen waarvoor middelgrote gemeenten staan.

cover-energietransitie-en-gezondheid-in-kwetsbare-wijken

Meer weten?