Omdat veel belangen samenvallen

Hoge prioriteit energietransitie in kwetsbare wijken als gevolg van de coronacrisis

Door Anke van Hal, Nyenrode Business Universiteit

Rampen luiden vaak het begin van een transitie in. Dit omdat de impact van zo’n ramp zichtbaar is geworden en de wens iets dergelijks niet nogmaals mee te maken groot is. Structurele veranderingen komen daardoor sneller van de grond. De komst van Covid-19 kan, gezien het aantal sterfgevallen en de economische impact, ook als een ramp worden beschouwd. Of dit ook het startsein vormt van een transitie is nog onduidelijk. Maar als dat het geval is, is dat om meerdere redenen gunstig. Maatregelen die in wijken moeten worden getroffen, ten behoeve van afstand houden en meer tijd thuis en in de directe woonomgeving doorbrengen, zijn namelijk vrijwel hetzelfde als maatregelen waarom geroepen wordt in het kader van de klimaatcrisis. Of je nu maatregelen treft om beter bestand te zijn tegen pandemieën of om het klimaatprobleem te verminderen; dit essay laat zien dat het mes aan twee kanten snijdt.

De energietransitie kan dus een vlucht nemen als gevolg van Covid-19. Dit vraagt wel om een langetermijnvisie die is gericht op het besef dat deze pandemie langer kan duren dan verwacht of dat een nieuwe pandemie ons in de toekomst kan treffen. De winst van zo’n langetermijnvisie kan groot zijn. Zeker in kwetsbare wijken. Een vergelijking met de watersnoodramp van 1953 illustreert dit inzicht en leidt tot concrete aanbevelingen.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.

Anke van Hal
Anke van Hal