Download

Pdf, 3,1 MB

×

Download bestand

Nieuwe huisvesters in het flexwonen

Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Door deze toenemende vraag naar en onvoldoende aanbod van snel beschikbare huurwoningen, ontstaat een gat op de woningmarkt waar gevestigde huisvesters onvoldoende op inspelen. Nieuwe woonondernemers springen wél in dit gat.

Zo zijn de laatste jaren nieuwe maatschappelijk georiënteerde leegstandbeheerders, zoals De Huischmeesters en Livable opgestaan. En gevestigde leegstandbeheerders zoals Camelot, De Kabath en Villex verbreden hun diensten, huisvesten maatschappelijke doelgroepen en investeren steeds vaker risicodragend in flexwonen. Andere nieuwe ondernemers richten zich op flexwonen voor specifieke doelgroepen, zoals jonge mensen (Socius en The Student Hotel) of arbeidsmigranten (VHA).

Met dit magazine willen we u kennis te laten maken met deze ‘nieuwe’ partijen. Wie zijn zij en op welke maatschappelijke vragen proberen ze een antwoord te formuleren? Wat bieden zij (kwetsbare) spoedzoekers en hoe werken ze? En wat kunnen gevestigde partijen hiervan leren? Wij hopen u hiermee te inspireren en handvatten te bieden om tegemoet te komen aan de veranderende woningvraag in uw eigen stad of regio.

Lees het magazine online