Netwerkorganisaties en organisatienetwerken

Professor Geert Teisman, voorzitter van de Wetenschappelijke board van Platform31, schreef een reflectie op de opkomst van organisatienetwerken in het publieke domein. Hij signaleert dat de meest succesvolle ondernemingen van dit moment dat succes vooral te danken hebben aan hun vermogen om netwerken en ketens op te bouwen en daarin voor zichzelf een sterke en financieel lucratieve positie te creëren.

Ook in het publieke domein zoeken professionals naar mogelijkheden om hun bestuurskracht en impact in de samenleving te vergroten door minder eenzijdig naar hun eigen kern te staren en daar de bevrijdende besluiten van te verwachten. Ze zoeken meer de grensgebieden op met andere organisaties.

Praktijk en wetenschap over netwerken

Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar netwerkorganisaties en organisatienetwerken heeft Platform31 in 2020 een virtuele bijeenkomst georganiseerd met de Wetenschappelijke Board. Tijdens die bijeenkomst waren praktijkexperts aanwezig om op die manier de kennis die op vele plekken wordt opgedaan, bij elkaar te brengen en door te geven aan anderen. De aanwezige wetenschappers brachten kennis in vanuit de internationale theorievorming over netwerkorganisaties en organisatienetwerken, om de praktijk stof tot nadenken én handvatten voor de toekomst te bieden. In zijn reflectie gaat Geert Teisman dieper in op de ontwikkelingen van de laatste jaren van organisatienetwerken en het werken vanuit waardecreatie. Ook geeft hij toetsstenen voor effectief overheidshandelen en beschrijft hij de vraagstukken waarmee verder moet worden gegaan. Lees verder in het essay ’Netwerkorganisaties en organisatienetwerken

Organisatienetwerken van waarde

De bijeenkomst is georganiseerd rondom de Platform31-studie ‘Organisatienetwerken van waarde’, waar een vijftal netwerkorganisaties in de spotlight worden geplaatst. Dat zijn de Bossche Bond, de Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij (MOM), een aanpak in Bospolder-Tussendijken, de Proeftuin Ruwaard en het Organisatienetwerk Uitstroom Beschermd Wonen. De studie omschrijft organisatienetwerken als verbanden van zelfstandige organisaties die gelijkwaardige complexe, ‘taaie’, maatschappelijke vraagstukken aanpakken, die geen van de organisaties eigenstandig voldoende kan beantwoorden. Daarvoor zijn ze bereid om een deel van de eigen soevereiniteit (autonomie) in te leveren en zijn ze als netwerk herkenbaar en benaderbaar. Lees meer in de publicatie Organisatienetwerken van waarde.

Netwerkorganisaties en organisatienetwerken