Download

Pdf, 2,3 Mb

×

Download bestand

Wilt u liever een gedrukt exemplaar van het rapport ontvangen? Dat kan! Stuur een mailtje naar Marloes Hoogerbrugge via marloes.hoogerbrugge@platform31.nl en wij sturen het rapport kosteloos naar u op.

Meer lezen

De toekomst van de middelgrote stad is meer dan ooit verbonden met haar positie in de regio en samenwerking met andere gemeenten. Het magazine Midsize NL zet de urgentie neer van het nadenken over de toekomst van de middelgrote stad.

Naar een strategie voor middelgrote steden

Auteurs Marloes Hoogerbrugge, Koos van Dijken en Niels Gastkemper (Platform31)

De middelgrote stad staat voor een aantal grote uitdagingen en ingewikkelde vraagstukken. Dit vraagt om het verder aanscherpen of ontwikkelen van een eigen strategie waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. Dit rapport biedt middelgrote steden een handreiking om tot een eigen strategie te kunnen komen aan de hand van drie stappen:

1. Uitgangspositie scherp in beeld krijgen
Om een passende strategie te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om de uitgangspositie scherp te hebben: hoe staat de middelgrote stad er (relatief) voor? In dit rapport worden cijfers gepresenteerd voor een aantal indicatoren op het vlak van demografie, economie en arbeidsmarkt, en woon- en leefomgeving. Dit biedt de middelgrote steden de mogelijkheid om de eigen positie te spiegelen aan die van andere middelgrote steden, de vier grootste steden en het landelijke gemiddelde. Zo laat dit rapport onder andere zien welke middelgrote steden de afgelopen jaren gegroeid zijn qua bevolkingsomvang en qua werkgelegenheid.

2. Keuze uit richtinggevende opgaven
Dit rapport bespreekt achttien richtinggevende opgaven die middelgrote steden kunnen gebruiken om een eigen strategie te ontwikkelen. Steden kunnen meerdere opgaven combineren die passen bij hun uitgangspositie, de lokale en regionale situatie en de (bestuurlijke) ambities. De richtinggevende opgaven dienen als inspiratiebron om eigen keuzes te maken en om een eigen strategie verder uit te werken en te concretiseren. Een mogelijke strategie voor middelgrote steden is om veel vaker en intensiever met andere regiogemeenten te gaan samenwerken, om in te zetten op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de stad of het (beter) benutten van de lokale sociale kracht die in de stad aanwezig is.

3. Positie van de stad is bepalend
Voor het ontwikkelen van een eigen strategie is ook de positie van de middelgrote stad in de regio bepalend. In dit rapport maken we een onderscheid tussen drie typen steden: (1) middelgrote steden die in de nabijheid van een grotere stad liggen, (2) middelgrote steden die onderdeel uitmaken van een polycentrische regio met meerdere steden van min of meer vergelijkbare omvang en (3) monocentrische middelgrote steden in een regio met voornamelijk kleinere gemeenten en kernen. Per type middelgrote stad worden specifieke opgaven besproken, die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van een eigen strategie. Steden in de nabijheid van één of meerdere grote steden staan immers voor andere uitdagingen dan een middelgrote stad met een sterke regionale centrumfunctie.

Voorkant Naar een strategie voor de middelgrote steden