Download

×

Download bestand

Loshouden en meemaken

Over samenredzaamheid en overheidsparticipatie

Redactie:
Frank Hendriks, Ted van de Wijdeven

Een samenwerking van:
Tilburg University | Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, gemeenten Aalburg,Almere, Amsterdam, Berkelland, Den Haag, Eindhoven, Roosendaal, Tilburg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31

Het versoberen van de verzorgingsstaat zorgt voor een ingrijpende verandering
in de verhouding tussen overheid en burger. Het eigen regelvermogen staat voorop. Het idee van samenredzaamheid is niet meer weg te denken en leidt tot nieuwe maatschappelijke arrangementen.

Een learning community van kennisinstellingen – Tilburg University, Platform31 –
en overheidspartijen – het Ministerie van BZK en acht gemeenten: Aalburg, Almere, Amsterdam, Berkelland, Den Haag, Eindhoven, Roosendaal en Tilburg verkennen de nieuwe rolneming en rolverdeling van overheden en initiatiefnemers.

Vanuit de thema’s maatschappelijk initiatief, empowerment, werk en samenwerking zijn acht cases geanalyseerd en de mechanismen van samenredzaamheid in beeld gebracht. Het levert handvatten op voor deze continue zoektocht. Eenvoudig is het niet, het blijft maatwerk. Heldere regels voor beide spelers zijn van groot belang.

‘Loshouden en meemaken’ is een uitdagende opdracht voor een in
maatschappelijke beweging participerende overheid.

loshouden-en-meemaken-k