Download

Pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Leren van 20 jaar ervaring met woonservicegebieden

Hoe langer? Hoe beter!

Woonservicegebieden zijn in veel gemeenten al een aantal jaren een gangbaar beleidsarrangement. Het zijn proeftuinen waar verschillende professionals samenwerken aan een integrale ondersteuning van senioren in de wijk. Het doel is: ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen.

In 2012 en 2019 is bij tien woonservicegebieden onderzoek gedaan naar het effect. Resultaten van beide onderzoeken tonen aan dat de bouwstenen van een woonservicegebied, zoals de woningvoorraad, de aanwezigheid van een gezondheidscentrum, ouderenadvies of een wijkteam, een positieve bijdrage leveren aan het langer zelfstandig wonen van senioren. Dit rapport beschrijft de uitkomst van het oorspronkelijke onderzoek uit 2012 en de herhaling van 2019. In de analyse wordt daarnaast aandacht besteed aan structurele veranderingen zoals de transities op het gebied van Wmo, Wlz en Woningwet.

Bekijk ook

Platform31 biedt inspiratie met tal van studies, onderzoeken, experimenten, kennisdossiers en handreikingen. In het dossier Wonen en zorg en vindt u een thematisch overzicht van de belangrijkste (lopende) projecten:

Of bekijk de projectpagina: Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

Cover woonservicegebieden