Download

Pdf, 921 kB

×

Download bestand

Integraal en met burgerkracht werken aan gezonde achterstandswijken

Lage SES-groepen aan de bal: Scoren in de wijk

Auteurs Mirjan Oude Vrielink en Lydia Sterrenberg

Tussen laag- en hoogopgeleiden bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in levensverwachting en gezondheid. Laagopgeleide mensen leven circa zes jaar korter dan hoogopgeleiden en kampen gemiddeld negentien jaar langer met een gezondheid die zij zelf als slecht ervaren. Steeds meer gemeenten vinden deze ongelijkheid onacceptabel en werken aan een betere gezondheid van hun inwoners en het terugdringen van de gezondheidsverschillen.

In het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ werken Platform31 en Pharos samen om gemeenten daarbij te ondersteunen. Een brede, integrale aanpak vormt daarbij het uitgangspunt. Dit rapport presenteert het voorbeeld van Scoren in de wijk: een lokaal geworteld initiatief waarin langs diverse sporen aan de leefbaarheid en participatie in een aantal achterstandswijken wordt gewerkt. De gemeenten Hengelo en Enschede, lokale partners en burgers maken zich daar sterk voor en werken samen met FC Twente. Wat in 2005 als een innovatief, driejarig stedelijk vernieuwingsproject begon, ontwikkelde zich tot een duurzaam platform. Onder de paraplu van Scoren in de wijk, met kennis van het netwerk en wat er speelt in de wijk worden weer nieuwe projecten en partnerschappen ontwikkeld. Zo wordt de integrale aanpak pragmatisch en organisch georganiseerd. Sport is daarbij een belangrijk middel. De voetbalomgeving van FC Twente is een stimulans voor bewoners om mee te doen en vooruit te komen.

Bij Scoren in de wijk zijn bewoners vooral als deelnemers of vrijwilligers in beeld. Vanuit het huidige denken zouden ook burgerinitiatieven een rol kunnen vervullen. Het rapport ‘Lage SES-groepen aan de bal: Scoren in de wijk’ laat zien welke verschillende vormen van burgerkracht mogelijk zijn.

Bekijk ook

Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… bracht Platform31 de resultaten in beeld van de brede, integrale aanpak van Scoren in de Wijk, een lokaal geworteld initiatief dat werkt aan de leefbaarheid en participatie in een aantal achterstandswijken. Platform31 sprak de auteurs van dit rapport: Mirjan Oude Vrielink en Lydia Sterrenberg.