Meer informatie

Download

pdf, 4,6 MB

×

Download bestand

Lage SES en gezond gedrag (samenvatting, Pdf, 0,25 MB)

Lage SES en gezond gedrag

Mensen met een laag inkomen en een lagere opleiding, oftewel een lage sociaaleconomische status (SES), leven gemiddeld zeven jaar korter en worden gemiddeld achttien jaar eerder geconfronteerd met ziekte dan hoger opgeleiden. Deze groep mensen voelt zich ook minder vaak gezond dan hoger opgeleiden. De gemeente Coevorden kent een relatief hoog aandeel bewoners met een lage sociaaleconomische status en stelde de vraag: Hoe kunnen inwoners van Coevorden met een lage SES gestimuleerd en gemotiveerd worden tot gezond gedrag. Om deze vraag te beantwoorden voerden Toegepast GezondheidsOnderzoek en Social Envoy een actieonderzoek uit.

De samenvattende notitie van het rapport ‘Samenspel: Het verbinden van vier perspectieven op langer leven in goede gezondheid in Poppenhare en Lootuinen’ beschrijft de aanpak, de belangrijkste inzichten en de aanbevelingen. De financiering van het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en de gemeente Coevorden.

Experimentenprogramma Derde ronde Bevolkingsdaling

Na twee succesvolle rondes startte in het najaar van 2016 het experimentenprogramma Derde ronde Bevolkingsdaling (2016-2019). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begeleidt Platform31 zeven experimenten gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van de vraag en het aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. In een van de experimenten staat het huisartsensamenwerkingsverband Coevorden-Dalen (HasCoDa) centraal.

Meer informatie: Bevolkingsdaling 3e ronde.

cover-lage-ses-en-gezond-gedrag