Download

×

Download bestand

Kansen voor particuliere huur in Nederland

Kijkend naar de Nederlandse woningmarkt zijn er drie ‘smaken’: circa 60% koopt een huis, circa 31% huurt bij een corporatie en slechts 9% huurt particulier. Dit is veel minder dan in de landen om ons heen. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woningen die voorzien in snelle of tijdelijke huisvesting. Omdat mensen bijvoorbeeld te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar onvoldoende spaargeld hebben voor een koophuis.

De hoofdvraag in dit rapport is daarom: hoe zorg je voor meer particuliere huurwoningen? Voorafgaande aan de vier conclusies en praktische adviezen aan gemeenten, investeerders en het Rijk, leest u hoe de particuliere huurmarkt in elkaar zit en waar we kansen en belemmeringen zien voor een grotere particuliere huursector. Het rapport is het sluitstuk van een verkennend onderzoek uit 2013, een leerkring met stedelijke professionals uit 2014 en beschrijft de actuele situatie in 2015.

Lees ook

Platform31 en particuliere huur

Slechts negen procent van de woningvoorraad is een particuliere huurwoning. Platform31 werkt aan verschillende projecten om de werking van de woningmarkt te verbeteren. Eén manier is een grotere particuliere huurmarkt.

  • Rapport Kansen voor particuliere huur in Nederland, overhandigd aan minister Blok, met vier aanbevelingen. Klik hier voor het rapport.
  • Rapport Particuliere huursector in Nederland; kansen voor groei, rapport van Jan van Deursen n.a.v. zijn stage bij Platform31. Klik hier voor het rapport.Kansen voor part. huur cover