Jaarplan 2022

Herstel, ontwikkeling en perspectief in stad en regio

Zoals elk jaar brengen wij u graag op de hoogte van de opgaven waarbinnen Platform31 de komende periode haar programma’s en projecten ontwikkelt. De eerder verschenen trendstudie vormde dit jaar de kapstok voor de doorontwikkeling van onze kennis- en leerprogramma’s.

Programma’s die we dit jaar rangschikken onder vijf grotere opgaven:

  • de woonopgave,
  • de zorg- en welzijnsopgave,
  • de verduurzamingsopgave,
  • de economische opgave en
  • de governance opgave (bestuur en samenspel).

Hoe we precies invulling gaan geven aan onze programmering bepalen we mede in afstemming met onze financiers. Op die manier zijn onze kennis- en leerprogramma’s altijd het resultaat van een samenspel tussen verschillende partijen die co-financieren en vindt onze jaarplanontwikkeling het hele jaar door plaats.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we integraal werken waar het kan en sectoraal waar dat nodig is, zolang dit van meerwaarde is voor een concrete aanpak. Dit betekent soms ook dat we op basis van beschikbare kennis uit praktijk en wetenschap constructief-kritisch reflecteren op beleidskeuzes, voorgenomen ambities en plannen. Als onafhankelijk kennisinstituut denken we dus vanuit onze expert-opinion mee en reiken we suggesties aan om tot betere beleids- en besluitvorming te komen. Ook wordt van ons verwacht dat we in staat zijn te innoveren. Dat we samen met onze kennispartners tot nieuwe inzichten te komen die echt werken. Want dat is de impact die we nastreven: een bijdrage leveren aan het mooier, gezonder, leefbaarder en vitaler maken van de steden en regio’s in Nederland.

Lees het Jaarplan 2022 online