Download

pdf, 6,2 MB

×

Download bestand

Inspiratiebundel woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Om tegemoet te komen aan de woonbehoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid is een ‘arsenaal’ aan woonvormen nodig, zo stelde de commissie Dannenberg’ in haar advies Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Maar uit welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan worden gekozen? Een totaaloverzicht van de verschillende woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ontbreekt vooralsnog. Om deze lacune te vullen, verzamelde Platform31 in het kader van het experiment Weer Thuis informatie over verschillende woonvormen en sprak zij verschillende experts, professionals en (woon)initiatieven.

Deze publicatie beschrijft de verschillende mogelijkheden voor woonvormen – zonder deze te kwalificeren. Een blauwdruk valt daarbij niet te geven. De verschillende beschrijvingen laten de veelzijdigheid van de woonvormen zien en vormen daarmee voor de lezer hopelijk een bron van inspiratie.

De volgende woonvormen komen aan bod:

  • Housing First;
  • Particuliere initiatieven;
  • Gemengd wonen;
  • Trainingshuizen;
  • Woonvorm in zelfbeheer;
  • Woonwerkvoorzieningen;
  • Skaeve Huse.

Bij het beschrijven van de woonvormen is zowel aandacht besteed aan kenmerken van de woonvorm (bijvoorbeeld doelgroep en duur van verblijf) als aan succesfactoren en aandachtspunten. De publicatie is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (waaronder initiatiefnemers van wooninitiatieven, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals).

Experiment Weer Thuis

Het organiseren van voldoende en geschikte woningen voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid is één van de thema’s van het experiment Weer Thuis, dat Platform31 in 2019 en 2020 uitvoert. Platform31 werkt hiervoor samen met vijf samenwerkingsverbanden van gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn. Aan het experiment nemen Breda, de regio Gooi- en Vechtstreek, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht en Venlo deel. Samen ontwikkelen we handvatten voor de praktijk. Dit doen we door kennis te ontwikkelen in de leergemeenschap met de vijf samenwerkingsverbanden en verdiepend onderzoek.

Lees ook

cover-Inspiratiebundel-woonvormen