Download

pdf, 4,4 MB

×

Download bestand

Innovatieve betaalbare nieuwbouw

Inspirerende projecten in de etalage

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde de woningen op de mate van repeteerbaarheid en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd en trekt lessen uit de ontvangen inzendingen. De meest innovatieve projecten die aan deze
criteria voldoen staan in deze projectetalage.

De projectetalage laat goed zien hoeveel er nu al mogelijk is als er conceptueel wordt gebouwd. Het is eigenlijk confectie met maatwerk. Het projectoverstijgende, herhaalbare karakter maakt bouwen minder duur en kent nog andere voordelen. De gezochte innovaties zijn nodig, want ze dragen bij aan het versnellen van de productie en bij voldoende schaalomvang kunnen bouwkosten beter worden beheerst. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

cover-innovatieve-betaalbare-nieuwbouw