Download

pdf, 0,8 MB

×

Download bestand

Impact coronacrisis op aanpak van gezondheidsverschillen

Verslag van gesprekken met gemeenten en professionals

Het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen in Nederland hebben veel impact op ons dagelijks leven en op de gezondheid van mensen. De kans is groot dat door deze crisis de gezondheidsachterstanden verder toenemen. GezondIn zag hierin aanleiding om samen met gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en professionals in de wijk) in gesprek te gaan.

Wat zijn de uitdagingen? Welke creatieve oplossingen zijn bedacht om verdere gezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen te voorkomen? Dit verslag beschrijft de uitkomsten van deze gesprekken tot nu toe en biedt aanknopingspunten voor reflectie en discussie op de verdere aanpak binnen de eigen gemeente. Naar verwachting volgt in september een nieuwe ronde gesprekken.

cover-impact-coronacrisis-op-aanpak-van-gezondheidsverschillen