Download

Pdf, 0,9 MB

×

Download bestand

Huisje, boompje, begeleiding

Verkenning naar huisvesting voor jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag

Auteurs Anne-Marie Rijssenbeek en Marieke Jonker-Verkaart (Platform31)

Uiteindelijk wil iedere jongere een woonplek voor zichzelf als hij volwassen wordt. Maar niet elke jongere die zelfstandig wil gaan wonen, krijgt daar adequate ondersteuning bij vanuit zijn sociale netwerk. En soms is er meer aan de hand. Dan kan het knap lastig zijn. Dé jongere met een ondersteuningsvraag bestaat niet; deze groep is enorm gevarieerd. De (niet uitputtende) verkenning ‘Huisje, boompje, begeleiding’ biedt een overzicht van de type woonvormen voor jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag. De publicatie gaat ook in op de financiële situatie deze jongeren en op de samenwerking tussen gemeenten, corporatie en zorgaanbieders.

Voorkant Huisje boompje begeleiding