Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

1,2 MB

×

Download bestand

Het Welvaart model canvas

Slagvaardig samen de regionale economie versterken

Rijk, provincies en gemeenten kennen alle hun eigen werkwijze, structuur en cultuur. Zolang we die overheidslagen houden, blijft dat zo. Inwoners, bedrijven en instellingen moeten daar maar mee leren omgaan. Of toch niet? Kunnen we ook kijken of die onderlinge verschillen verdwijnen of irrelevant zijn als je samen werkt aan een economisch doel? En hoe doe je dat dan? Wat komt daar bij kijken? Dat was de vraag die de deelnemers aan het Interbestuurlijk Programma Regionale Economie zich de afgelopen twee jaar gesteld hebben. Hoe zorgen we dat alle partijen in een regio samensmelten om aan een gezamenlijke economische droom te werken?

Vier regio’s deden hier aan mee. Vanuit Rijk, provincies en gemeenten werd meegekeken, gepraat en soms geholpen. Het leverde negen prangende vragen op. Om regio’s na te laten gaan hoe effectief hun samenwerking is om de economie en daarmee inwoners, bedrijven en instellingen verder te helpen. Om te kijken of ze op het goede spoor zitten, of dat er nog meer mogelijk is en wat dat dan vraagt.

Het ‘Welvaart model canvas’ helpt om te kiezen voor een economische opgave, een gemaakte keuze ter discussie te stellen en telkens scherp te hebben of de uitwerking van de keuze leidt tot succes. Het model biedt regio’s in Nederland concrete handvatten om uitvoeringskracht te ontwikkelen. Zodat regio’s, samen met hun maatschappelijke partners, kunnen versnellen naar de economie van de toekomst en hun regionale economie kunnen versterken.