Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Het omgevingsplan van rechtswege

Het omgevingsplan is op 1 januari 2021 een feit. Die datum komt snel dichterbij. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 verdiepen veel gemeenten zich al in de nieuwe instrumenten van deze wet of doen zelfs al ervaring op met het opstellen van een omgevingsvisie of –plan. Maar wat moet of kan een gemeente concreet doen vóór 1 januari 2021, zodat zij na 1 januari 2021 adequaat kan reageren op nieuwe initiatieven? Dit supplement van Op dezelfde leest geeft hiervoor praktische handvatten. Gemeenten hoeven pas in 2029 een volledig omgevingsplan te hebben. We richten ons op de overgangsfase.

Het omgevingsplan in de overgangsfase (2021-2029)

Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege één omgevingsplan. Dat omgevingsplan zal uit twee delen bestaan: een tijdelijk deel en een nieuw deel. Het nieuwe deel is wat de gemeente na de inwerkingtreding invoert op grond van de Omgevingswet. Het tijdelijke deel bestaat uit de huidige ruimtelijke wet- en regelgeving en de Rijksregels die gedecentraliseerd worden (de zogenaamde ‘bruidsschat’). Het overgangsrecht bepaalt dat alles wat in bestemmingsplannen en beheersverordeningen is geregeld als onderdeel van het omgevingsplan, geldig blijft na 1 januari 2021.

Implicaties voor de praktijk

Het overgangsrecht bepaalt niet alleen hoe het omgevingsplan er in 2021 uit zal zien, maar zal ook bepalend zijn voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op 1 januari 2021 met lopende plan- en beroepsprocedures (o.a. bestemmingsplannen maar bijvoorbeeld ook verordeningen)? En welke gevolgen kan dit hebben voor het opstellen van een ‘echt’ omgevingsplan, bijvoorbeeld wanneer er nog (beroeps)procedures lopen voor bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen en gemeentelijke verordeningen? Is het in dit licht wel handig om in de aankomende jaren grootschalige wijzigingen van oudere plannen in gang te zetten? Daarnaast zal het tijdens de overgangsfase regelmatig gebeuren dat een vergunning wordt gevraagd om af te wijken van het omgevingsplan. Wat bepaalt het overgangsrecht precies ten aanzien van afwijken van de regels van het nieuwe en het tijdelijke deel? Wat moet de gemeente klaar hebben liggen op 2 januari 2021 om ook nieuwe initiatieven te kunnen omarmen?

Supplement

Kennis van het overgangsrecht en de inhoud van het omgevingsplan-van-rechtswege is onontbeerlijk bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit supplement illustreert wetstechnische uitleg en duiding van dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische adviezen.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf,427 kB).

Het omgevingsplan van rechtswege