belang van slow social work cover

Download

×

Download bestand

Het belang van slow social work

Op zoek naar nieuwe welzijnsfuncties in Rotterdam

Auteurs: Radboud Engbersen en Tineke Lupi

Rotterdam voerde de afgelopen drie jaar rigoureus veranderingen door om de welzijnsfunctie binnen de gemeente opnieuw inhoud te geven. Hoewel dit proces nog volop in gang is, ontstond de vraag of deze ‘welzijnswende’ ook tot nieuwe maatschappelijke dynamiek leidt. Vanuit die vraag onderzocht Platform31 nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief en richtte zich daarbij specifiek op de rol van buurthuizen nieuwe stijl en religieuze organisaties. Onderzoekers Radboud Engbersen en Tineke Lupi laten in hun rapport professionals, ambtenaren, actieve burgers en religieuze voorgangers aan het woord over hun ervaringen.

Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat op het punt van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het religieuze veld nog volop winst is te boeken. Daar ligt ook een belangrijke rol voor de gemeente: stimuleer het contact tussen de wereld van de kerken en die van het officiële zorg- en welzijnscircuit. Dit vraagt om een manier van werken die de auteurs omschrijven als slow social work: creëer rust en continuïteit en geef professionals de tijd om de wijken te leren kennen en informele netwerken en maatschappelijk initiatief op het spoor te komen.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: