Download

Pdf, 3,5 MB

×

Download bestand

Handreiking voor kansrijk samenwerken

Uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Voor een goede klantgerichte oplossing voor uitstromers uit het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is samenwerking nodig van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Hier gaat veel in mis. Vaak niet uit kwade wil maar met de beste bedoelingen. Als je aan de slag gaat om deze samenwerking te verbeteren of op te zetten, is het handig te weten wat effectief is in het geval van meerpartijensamenwerking. Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan.

De handreiking bestaat uit twee delen:

Deel 1. Hoe ontwerp je een meerpartijensamenwerking die werkt?
Het eerste deel is ‘hands on’ met instrumenten en concrete stappen die je in de eigen praktijk kunt toepassen als je een samenwerking met meerdere partijen organiseert.

Deel 2. Theorie en beschouwing op meerpartijensamenwerking
De instrumenten en de adviezen in deel 1 zijn gebaseerd op een analyse van meerpartijensamenwerking. Deze analyse kun je in het tweede deel lezen. Wanneer kan je spreken van een kansrijke samenwerking? Welke inzichten zijn afgelopen jaren opgedaan in wetenschap en praktijk? In dit deel bespreken we ook in de praktijk veel voorkomende problemen.

Samenwerkingsverbanden

De handreiking is bedoeld voor iedereen die samenwerking organiseert, aanjaagt, of wil verbeteren. De voorbeelden in de handreiking komen uit de praktijk van 14 samenwerkingsverbanden van corporaties, gemeenten en zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment Weer Thuis in de wijk. Dit zijn de samenwerkingsverbanden van gemeenten, zorgaanbieders en corporaties uit: Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Breda, Den Haag, Dordrecht, Den Bosch, Groningen, Haarlemmermeer, Noord-Veluwe, Hoorn, Leiden en Tilburg.

Bekijk ook

Cover kansrijk samenwerken voor uitstromers Beschermd Wonen