Meer informatie

Download

Pdf, 22 MB

×

Download bestand

Handreiking voor begeleiding van VvE’s naar Nul-op-de-meter

VvE’s begeleiden naar Nul-op-de-meter: hoe doe je dat? De handreiking hiervoor is het resultaat van drie jaar ervaring met het aanjagen van verduurzaming van gebouwen van verenigingen van eigenaren naar Nul-op-de-meter. Deze is opgesteld door Platform31 en Stroomversnelling.

De handreiking en de bijbehorende documenten en tools zijn bedoeld voor adviseurs, bouwers, beheerders en besturen van VvE’s die bezig zijn, of van plan zijn om aan de slag te gaan met het verbeteren van gebouwen van VvE’s. Daarnaast wordt het materiaal gebruikt als leidraad in trainingen die worden gegeven aan de diverse doelgroepen.

In de Excelbestanden is ook een disclaimer opgenomen, gelieve deze te lezen vóór gebruik.

debiltverduurzamers-400x265