Download

pdf, 1,8 MB

×

Download bestand

Handreiking Middenhuur woningcorporaties

In de programma’s Betaalbaar Wonen en Woningbouw (mei 2022) zet minister De Jonge fors in op middenhuur. Naast regulering van het middensegment wordt een forse bouwopgave in het betaalbare en middensegment benoemd. Een deel van de ontwikkelopgave van middenhuurwoningen komt bij de corporaties te liggen.

Om corporaties te ondersteunen bij het opstellen van middenhuurbeleid stelde Platform31 deze handreiking op. We gaan hierin in op vragen als:

  • welke woningen uit je portefeuille bestem je voor de middenhuur?
  • hoe geef je het huurprijsbeleid vorm?
  • hoe ga je om met de toewijzing?
  • welke rendementseisen hanteer je?

De antwoorden en handreikingen die we hiervoor bieden zijn gebaseerd op diverse onderzoeken die zijn gedaan, op wet- en regelgeving en op ervaringen en lessen van corporaties die al beleid ontwikkeld hebben voor het middenhuur segment.

cover-handreiking-middenhuur-2