Download

Pdf, 2,2 MB

×

Download bestand

Handreiking: het beter bereiken van werkende armen

Vragen en tips van en voor gemeenten

Veel gemeenten vinden het moeilijk om de (groeiende) groep inwoners te bereiken die werkt, maar toch arm is en in de financiële problemen komt of dreigt te komen. Platform31 haalde informatie op bij een aantal gemeenten en experts en schreef een praktische handreiking over het bereiken van werkende armen.

Deze handreiking laat zien hoe gemeenten informatie over werkende armen kunnen verzamelen en waar ze op kunnen letten bij het communiceren met deze groep. En geeft veel tips over het bereiken van werkende armen via werkgevers en andere kanalen.

Werkende armen bereiken

De groep werkende armen is met zo’n 220.000 werkenden nu al omvangrijk en zal met de oplopende inflatie en sterk toegenomen energieprijzen de komende tijd verder groeien. Gemeenten zijn de aangewezen ingang als het gaat om hulp- en dienstverlening voor inwoners met financiële problemen. Zij hebben een beleid voor minima en bieden schuldhulp en budgetcoaching. In de praktijk maken werkende armen daar echter lang niet altijd gebruik van. Probleem hierbij is dat het een diverse groep is en dat gemeenten onvoldoende gegevens van werkende inwoners hebben.

In de handreiking beantwoorden we vragen als:

  • Hoe kan ik data vinden over werkende armen buiten de gemeentelijke bronnen?
  • Hoe kom ik er achter in welke sectoren zij werkzaam zijn?
  • Hoe kan ik gebruik van de regelingen monitoren

We bespreken waar en hoe gemeenten werkende armen laagdrempelig kunnen bereiken en geven daarbij tips voor communicatie-uitingen vanuit de gedragswetenschap én inspirerende voorbeelden. De handleiding geeft verder veel tips voor het bereiken van werkende armen via werkgevers en via andere kanalen, zoals scholen, met voorbeelden en links naar handige websites.