Groot dromen klein beginnen cover

Download

×

Download bestand

Groot dromen, klein beginnen

Lessen over krimp en ruimte

Auteur: Ilse Crooy

Nederland is in beweging. Steeds meer mensen trekken naar de steden om daar te wonen en te werken. In andere gebieden daarentegen neemt de bevolking af en lopen voorzieningen en bedrijvigheid terug. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Veel ouderen blijven wonen in dorpen in de meer perifere gebieden, terwijl jongeren wegtrekken naar de stad.

In 2014 ging Platform31 op zoek naar manieren hoe met deze beweging om te gaan. Onder andere door samen met provincies, gemeenten, kennisinstellingen, adviesbureaus en andere ministeries een werkbezoek af te leggen in Denemarken. Tegelijkertijd experimenteerden we in drie Nederlandse regio’s met nieuwe manieren van samenwerking tussen overheden en burgers. Via de pilots ‘ruimtelijke transformatie’ is in de Hoeksche Waard, Schouwen-Duiveland en de Achterhoek is naar manieren gezocht hoe om te gaan met de beweging van groei naar krimp.

In dit boekje krijgen verschillende krimpkoplopers het woord: mensen die vanaf het begin betrokken zijn bij het krimpvraagstuk en de gevolgen daarvan. Hun ideeën zijn zeker niet alleen voor de krimpregio’s van toepassing: alle overheden, burgers en bedrijven die zich inzetten voor hun leefomgeving kunnen er hun voordeel mee doen.

Lees hoe zij de balans opmaken. Waar staan we? En vooral: waar gaan we naartoe?