Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Download

Pdf, 688 kB

×

Download bestand

Framework voor werken met meervoudige waardecreatie bij collectieve gebiedsontwikkeling

Deze publicatie biedt inzicht in de haalbaarheid en financierbaarheid van gebiedsontwikkeling in een veranderende context. We proberen te duiden hoe meervoudige waardecreatie in gebiedsontwikkeling vorm krijgt. We geven een analyse van relevante trends en welk effect deze ontwikkelingen hebben op het denken over gebiedsontwikkeling. Hierbij gebruiken we de term collectieve gebiedsontwikkeling; een term die past bij de huidige context, tijd en complexe opgaven.

Deze publicatie toont aan welke processen en welk grond- en vastgoed instrumentarium nodig is om meervoudige waardecreatie in de praktijk van collectieve gebiedsontwikkeling toe te passen. Tenslotte geven we aan hoe meervoudige waardecreatie kan worden berekend en welke financiƫle uitwerking het heeft op het operationele niveau van de gebiedsontwikkeling.

Voorkant Framework voor werken met meervoudige waardecreatie bij collectieve gebiedsontwikkeling