Meer informatie

Download

Zip-bestand, 1,3 Mb

×

Download bestand

Werkwijzer organische gebiedsontwikkeling

Factsheets en spoorboekje

De manier waarop gebiedsontwikkeling tot stand komt – en de rol die partijen daarbij spelen – verandert. Er zijn steeds meer ontwikkelingen die ‘organisch’ tot stand komen. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van onderop wordt gestart, dat het eindbeeld vaak niet precies duidelijk is of dat de financiering op een heel andere manier tot stand komt dan tot nu toe gebruikelijk. Vaak is er sprake van een combinatie van deze vernieuwende, organische ontwikkeling en de meer traditionele gebiedsontwikkeling. Om gemeenten, maar ook bewoners en ontwikkelaars te helpen bij verschillende vormen van gebiedsontwikkeling zijn vier praktische factsheets gemaakt, die ingaan op de vragen:

  • Waarom kiezen sommige gemeenten voor organisch ontwikkelen?
  • Welke partijen spelen daarbij een rol? Welke belangen hebben zij?
  • Welke financieringsvormen zijn denkbaar?
  • Wat zijn leerzame praktijkvoorbeelden?

De vier factsheets vormen gezamenlijk één product en kunnen ook fysiek als één grote poster worden opgehangen en bekeken. Het ‘spoorboekje’ is de leeswijzer voor de factsheets; het advies is om deze als eerste te lezen. De factsheets zijn opgesteld door Platform31 in opdracht van de provincies Utrecht en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en het ministerie van BZK. Ze vormen een vervolg op de eerdere publicatie ‘MIRT Onderzoek Organisch Bouwen- Noordvleugel’ (december 2014). De factsheets zijn voor iedereen vrijelijk te gebruiken.

Factsheets organische ontwikkeling