Over het programma Stedelijke Transformatie

Platform31 voert het programma Stedelijke Transformatie uit. Hierin werken overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Meer informatie: www.stedelijketransformatie.nl.

Logo stedelijke transformatie

Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers organiseren steeds vaker participatie bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Soms uit eigen beweging, soms op aandringen van de overheid. Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg.