Download

pdf, 1,6 MB

×

Download bestand

Factsheet 24-uurszorg in de wijk

Een voorwaarde voor ambulantisering

Steeds vaker wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid in een eigen woning in de wijk en komen hulpverleners bij hen thuis. Zij krijgen vooral overdag begeleiding en als het nodig is ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend. We noemen dit 24-uurszorg: de gehele dag is zorg in de nabijheid bereikbaar én beschikbaar. Een luisterend oor of iemand waarbij hij of zij met vragen terecht kan, kan helpen om tot rust te komen en (ergere) problemen te voorkomen. Deze 24-uurszorg in de wijk is dan ook een belangrijke voorwaarde voor ambulantisering.

Vanuit het perspectief van doelmatigheid en kwaliteit was het in het verleden gemeengoed om 24-uurszorg groepsgewijs aan te bieden binnen de muren van een instelling. De huidige tijdsgeest, waarin zelfstandig thuis wonen wordt nagestreefd, vraagt om een andere manier van organiseren en het maken van keuzes. De zorg wordt daarbij overdag vaak op een andere manier georganiseerd dan in de avond, nacht en het weekend. In deze publicatie gaan we in op de wijze waarop 24-uurszorg kan worden georganiseerd.

In het factsheet gaan we in op verschillende vormen van 24-uurszorg (bereikbaar- en beschikbaarheid), verschillende inrichtingsvarianten, de verbinding met veiligheid, de samenhang met andere voorzieningen en mogelijkheden tot vernieuwing, aangevuld met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Oproep

Heeft u vragen over 24-uurszorg of heeft u deze zorg op een andere manier georganiseerd en wilt u dit voorbeeld graag delen met anderen? Neem dan contact op met: susan.vanklaveren@platform31.nl.

cover-factsheet-24-uurszorg-in-de-wijk