Download

pdf, 10 MB

×

Download bestand

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

Papers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Op 27 en 28 september zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31, Corpovenista, Aedes en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Tijdens deze dagen zijn 26 papers gepresenteerd.

De papers zijn gebundeld en onderverdeeld in vier thema’s:

  • Regie, sturen en samenwerken in sociaal wonen
  • Recht op een woning
  • Betaalbaarheid, (energie)armoede en schuldenaanpak
  • Leefbaarheid en verduurzaming