Download

Pdf (1,3 MB)

×

Download bestand

Een aanpak met ruggengraat

Op weg naar een onderwijshuisvesting van integrale, klimaat-inclusieve topkwaliteit

Hoe komen we tot een schoolgebouwenbestand van integrale, klimaat-inclusieve (top)kwaliteit?

We ploeteren van pilot naar proeftuin en van experimenteerruimte naar icoonproject. Telkens met een of twee scholen per keer die we verduurzamen. Navolging blijft vervolgens uit omdat elke school uniek denkt te zijn. Een frisse blik is op zijn plaats.

Op basis van een grondige analyse van de situatie geven de auteurs naast structurele handvatten en concrete volgende stappen, ook suggesties hoe de beoogde effecten op grote schaal wel kunnen worden bereikt. Met redelijke tijdlijnen en middelen. Door de analyse en logica achter de structurele handvatten goed te lezen, krijgt de lezer meer context voor de uiteindelijke concrete adviezen.

Dat mag theoretisch klinken maar dat is het allerminst. Juist het modelmatig beschrijven van het krachtenveld biedt de mogelijkheid om programmatisch en waar zinvol met (gedeeltelijke) standaardisatie de scholen aan te pakken.

Cover rapport 'Een aanpak met Ruggengraat'