Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Download

pdf, 6,83 MB

×

Download bestand

Duurzaam groen moet je doen

Samenwerken aan een integrale aanpak voor een duurzame groene leefomgeving

Vergroening van de leefomgeving staat steeds hoger op verschillende beleidsagenda’s. Vergroening draagt onder meer bij aan woongenot, gezondheid, goede luchtkwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatieve mogelijkheden. Voldoende groen in en nabij de stad is daarom van belang. Door een toenemende druk op de ruimte in steden, kan groen in de verdrukking komen. Daarbij stellen verschillende beleidsdoelen andere eisen aan groen. Plannen worden nu nog vaak gemaakt vanuit één beleidsdoel. Met deze publicatie willen we een eerste stap maken richting een integrale aanpak van de vergroening van steden.

Aandacht voor duurzaam groen in steden is actueel, maar in de praktijk blijkt het lastig structureel duurzaam groen te realiseren en te beheren. Op verzoek van de ministeries van BZK en LNV onderzochten Platform31 en CROW daarom de volgende vraagstukken:

  • Welke invalshoeken zijn er in de gemeentelijke praktijk bij vergroening?
  • Hoe kan de ontwikkeling van groen binnen de gemeentelijke praktijk zo aangepast worden dat het een oplossing is voor diverse specifieke maatschappelijke opgaven?
  • Hoe kunnen gemeenten op een integrale manier werken aan vergroening van stedelijk gebied? Kan daarbij de koppeling met de Nationale Omgevingsvisie worden gemaakt?
  • Worden er vanuit de Rijksoverheid regels opgelegd die als belemmerend ervaren worden voor het vergroenen van de stedelijke omgeving, of mist er juist regelgeving op dit gebied?
Cover duurzaam groen moet je doen v2