Cas Barendregt

Senior onderzoeker, beleidsadviseur
06 42 21 53 98
barendregt@ivo.nl

Download

Pdf, 1,3 MB

×

Download bestand

De waarde van leernetwerken

Evaluatieonderzoek naar leernetwerken langdurige zorg en onbegrepen gedrag

Wat zijn de generieke principes achter de leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag? Wat leveren leernetwerken op voor deelnemers? Deze vragen staan onder meer centraal in de evaluatie die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO samen uitvoerden.

Binnen de ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning en het Actieprogramma Verward Gedrag financiert ZonMw tien leernetwerken LZO en zes leernetwerken AVG. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo’s en praktijkinstellingen met als doel het realiseren van een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld.

Het doel van dit evaluatieonderzoek is om de werkzame elementen en generieke principes bij het opzetten, verbreden en bestendigen van een duurzaam leernetwerk in kaart te brengen. Hiertoe interviewden we betrokkenen, observeerden bijeenkomsten en waren procesbegeleider van de leernetwerken. We beschrijven de resultaten over:

  1. werkzame elementen,
  2. opbrengsten en bereik,
  3. duurzaamheid van het netwerk en de resultaten, en
  4. reikwijdte en verbinding.

Ook trekken we een aantal conclusies en reflecties op dit evaluatieonderzoek en sluiten af met aanbevelingen. In de factsheet delen we zes inzichten voor een goed lopend leernetwerk.

Cover De waarde van leernetwerken