Contact

Thomas Martinelli

06 30 22 05 93
thomas.martinelli@platform31.nl

Download

Pdf, 561 kB

×

Download bestand

Opvang en aanbod vluchtelingen Balkanoorlog en Oekraïne

De twijfel van tijdelijkheid

Sinds het inwerking treden van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (1 april 2022) staan Nederlandse gemeenten voor de opgave om grote aantallen Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Daarom is er bij gemeenten behoefte om te leren van de aanpak rondom deze en eerdere vluchtelingenstromen. Hoe kunnen zij het beste omgaan met de huidige Oekraïense vluchtelingen? Met welke aandachtsgebieden moeten zij rekening houden? In dit rapport geven we een historisch perspectief en presenteren we relevante kennis en aandachtsgebieden die behulpzaam kunnen zijn in het vormgeven van de opvang en hulpaanbod voor vluchtelingen door gemeenten en het Rijk.

Inhoud

Via een verkennende literatuurstudie zochten en analyseerden we wetenschappelijke en grijze literatuur. Daarnaast hielden we interviews met drie experts op het gebied van migratie en (opvang van) vluchtelingen. In dit rapport:

  • Gaan we in op het ontstaan van het huidige vluchtelingenbeleid – zowel vanuit internationaal als Nederlands perspectief. Tevens gaan we in op welke relevante partijen daarin een rol spelen.
  • Gaan we in op de Balkanoorlog, die in variërende intensiteit van 1991 tot 2001 duurde. Hierbij beschrijven we enerzijds de (achtergrond van) de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië en anderzijds schetsen we de manier waarop Nederland om is gegaan met deze plotselinge – en omvangrijke – vluchtelingenstroom.
  • Beschrijven we de situatie rondom de Russisch-Oekraïense oorlog. Meer specifiek beschrijven we de achtergrond van Oekraïense vluchtelingen in Nederland en de manier waarop zij worden opgevangen.
  • Beschrijven we een aantal aandachtsgebieden die de komende tijd relevant zullen zijn als het gaat om de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen. Deze aandachtsgebieden vloeien voort uit onze analyse van de situatie in het verleden en het heden die gepresenteerd is in de eerdere hoofdstukken.
  • Presenteren we de conclusies en een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek op basis van de verkenning.

Vanwege de actuele aard van het onderwerp in dit rapport kan het zijn dat ten tijde van publicatie een aantal benoemde zaken of cijfers veranderd zijn.