Meer informatie

Download

pdf, 1,3 MB

×

Download bestand

De stedenbanden als brug tussen Randland en Randstad

De Dag van Stad en Regio staat dit jaar in het teken van de verbinding tussen stad en platteland. Gezien de opgaven waar we in Nederland de komende jaren voor staan, is deze verbinding van groot belang. Hoe maken we ons land klimaatbestendig, hoe zorgen we voor duurzame productie van energie en voedsel, hoe behouden we de leefbaarheid in groeiende dan wel krimpende gebieden? Niet alleen is meer samenwerking nodig tussen steden en hun ommeland, maar ook tussen Randstadgemeenten en gemeenten aan de randen van Nederland, het Randland. Een goed voorbeeld van zo’n partnerschap is de stedenband tussen Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis. Platform31 verzamelde de ervaringen met en opbrengsten van de stedenband, en verkende de kansen van deze samenwerkingsvorm voor andere gemeenten.

Lees ook het nieuwsbericht.

Verbinding tussen platteland en stad

Sterke, leefbare en klimaatbestendige gebieden zijn beter mogelijk als het platteland en de stad dichter tot elkaar komen. In het project ‘Verbinding tussen platteland en stad’ werkt Platform31 samen met de rijksoverheid en diverse gemeenten aan samenwerking rondom complexe opgaven.

Wilt u meer informatie, of ook intensiever aan de slag met de verbinding tussen platteland en stad? Platform31 helpt partijen uit haar netwerk graag bij het leggen van mogelijke verbindingen.
Kijk voor meer informatie op: platform31.nl/platteland-en-stad.

cover-de-stedenbanden-als-brug-tussen-randland-en-randstad