hetlevendeboek cover 234 wr

Download

×

Download bestand

Levend boek: De stad kennen, de stad maken

Verschijningsdatum: februari 2015

Projectcoördinatie:
Jos Koffijberg (Platform31), Ton Rutjens (Basho), Douwe Wielenga (Bind),
Geert Teisman (Platform31)

Projectteam:
Ruud Dorenbos, Wim Hafkamp, Joost van Hoorn, Veerle Petit, Wouter Rutten,
Lydia Sterrenberg, Frank Wassenberg, Douwe Wielenga

Met de publicatie De stad kennen, de stad maken heeft Platform31 het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) afgesloten. Deze publicatie maakt de verzamelde KKS-kennis praktisch. Auteurs uit het ruimtelijk, economisch en sociaal domein duiden de praktijkdilemma’s in de stad.

Uitdagingen voor de stedelijke governance

Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van Platform31 geeft in een afsluitend hoofdstuk een prikkelende aanzet voor het beoogde debat. Hij analyseert de uitdagingen voor de stedelijke governance en zet nieuwe thema’s voor de bestuurskracht van de stad op de agenda.

Ontmoeting tussen wetenschap en praktijk

Het KKS-kennisprogramma is onderdeel van de VerDus-samenwerking tussen Rijk, NWO en Platform31. In het programma hebben consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke partijen de afgelopen jaren samengewerkt aan ongeveer 60 onderzoeken.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: