Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

De opbouw van het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving en zorgt daarmee voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? In dit supplement helpen wij u op weg bij het opstellen van een omgevingsplan.

De Omgevingswet biedt veel vrijheid bij het opbouwen van het omgevingsplan. Juist vanwege die grote vrijheid is het van belang om op tijd na te gaan hoe het omgevingsplan vormgegeven kan worden, zodat het goed aansluit bij de wensen en werkwijze van een gemeente. Per gemeente komt er immers één gebiedsdekkend omgevingsplan. In dit supplement ontdekt u hoe u het opstellen van een omgevingsplan kunt aanpakken.

Het supplement biedt handvatten bij de opbouw van het omgevingsplan. Voordat u aan de slag gaat met het opstellen van de juridische regels, moet u goed nadenken over de opbouw van het omgevingsplan. Het supplement helpt bij het overzichtelijk en gestructureerd ordenen van alle regels over de fysieke leefomgeving. Het wettelijk kader, de digitale en technische opbouw, de vormgeving van de opbouw en het ordenen van de regels komen in dit supplement aan bod.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 1,90 MB).

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de negende keer dat wij in een publicatie stapsgewijs ingaan op de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee overzichtelijke naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden:

Cover ODL v2