Contact

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

De omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Leergang Op dezelfde leest: supplement 2021-1

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. Een grote verandering, terwijl alles gewoon doordraait en initiatieven zich blijven aandienen. Veel van de nieuwe initiatieven zullen niet passen binnen de regels van het (tijdelijke) omgevingsplan. Denk aan uitbreiding van bedrijven of woningbouw, maar ook aan functiewijziging. Andere procedures en andere toetsingskaders gaan gelden. In dit supplement van Op dezelfde leest, leert u hoe u hiermee om kunt gaan.

Buitenplanse omgevingsvergunning

Voor het regelen van initiatieven die niet passen binnen het (tijdelijke) omgevingsplan, zijn er grofweg twee mogelijkheden: de gemeente wijzigt het omgevingsplan voor die specifieke locatie of de gemeente wijkt af van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Het nieuwe supplement van Op dezelfde leest richt zich op die buitenplanse omgevingsvergunning. U krijgt inzicht in het instrument, met aandacht voor de juridische aspecten en de praktische toepassing.

De focus ligt daarbij op het gebruik van de buitenplanse OPA tijdens de transitiefase; ervan uitgaande dat de buitenplanse OPA in deze fase sneller en eenvoudiger is dan het wijzigen van het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Uitgangspunt is dat er nog geen wijziging van het omgevingsplan van rechtswege naar een ‘echt’ (deel van het) omgevingsplan heeft plaatsgevonden. In dit supplement vindt u de wetstechnische uitleg en duiding van dit onderwerp. We illustreren de mogelijkheden met praktijkvoorbeelden en geven praktische adviezen over concrete acties die gemeenten kunnen ondernemen om voorbereid te zijn op de komende transitiefase.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 505 kB).

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de negende keer dat wij in een publicatie stapsgewijs ingaan op de overgang van het bestemmingsplan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee overzichtelijke naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant zijn. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden:

Cover Op dezelfde leest