Download

Pdf, 2 MB

×

Download bestand

De magic mix als zachte landing in de wijk

Gemengd wonen voor uitstromers uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang

Intramuraal is uit, zelfstandig wonen is in. Op basis van deze visie wordt gewerkt aan de uitstroom uit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang naar de wijk. De commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) noemt een aantal randvoorwaarden waaraan een woonplek moet worden voldaan, wil zelfstandig wonen in de wijk van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid slagen.

Platform31 richt zich in dit onderzoek op de wijze waarop het domein wonen kan bijdragen aan deze randvoorwaarden. We focussen daarbij specifiek op de opkomende woonvorm de ‘magic mix’, woonprojecten waar verschillende doelgroepen bewust samenwonen en -leven en verbindingen met elkaar aangaan. Aan de hand van tien projecten onderzoekt Platform31 of het doelbewust gemixt huisvesten van bewoners ondersteunend is voor het weer zelfstandig wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees verder

Cover de magix mix als zachte landing in de wijk