Download

pdf, 5,7 MB

×

Download bestand

De energietransitie als verbinder van platteland en stad?

Het landelijk gebied staat op de kaart als het gaat om opwek van duurzame energie, en de energietransitie is een belangrijk thema in de relatie tussen platteland en stad. De discussie rondom dit thema lijkt tot op heden echter vooral te gaan over hoe ‘de pijn’ zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. ‘De energietransitie als verbinder van platteland en stad?’ stelt voor om in plaats daarvan kansen te identificeren – bijvoorbeeld om de plek waar energie wordt opgewekt een concrete impuls te geven.

Deze publicatie levert een bijdrage aan het in beeld brengen van deze kansen. Hiervoor zijn relevante rapporten geanalyseerd, en is gesproken met experts van overheden en uit de wetenschap. Door middel van een analyse van de kansen en het tonen van regionale praktijkvoorbeelden die hierop inspelen verkent de publicatie de volgende vier richtingen:

  • Bewonersparticipatie: bewoners dan wel maatschappelijke organisaties van platteland en/of stad zijn (mede-) eigenaar van de energie-installatie.
  • Regionale omstandigheden: het initiatief laat zien dat bestaande (economische) omstandigheden op creatieve wijze kunnen worden gebruikt om duurzame energie op te wekken, waarmee een koppeling ontstaat tussen energie en andere economische activiteiten.
  • Bijdrage ruimtelijke kwaliteit: het initiatief draagt bij aan een verbeterde ruimtelijke kwaliteit.
  • Investeringen voor de regio: de lokale gemeenschap profiteert mee van de financiële opbrengsten van het initiatief.

Er gebeurt al veel op het gebied van de organisatie van lokaal eigenaarschap van duurzame energie. Ook zijn er veel ideeën over de manier waarop energie kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Uit de gesprekken die Platform31 voerde, blijkt echter dat er grote behoefte is aan inzicht hoe duurzame energie te verbinden is met de opgaven van het platteland, en hoe energie een rol kan spelen in het regionale profiel. Hoe ‘past’ energie in een regio?

Het is de verwachting dat gesprekken tussen platteland en stad rondom het thema duurzame energie binnenkort een nieuwe fase in gaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van een Regionale Energiestrategie (RES). Wij hopen deze publicatie inspiratie de betrokken partijen inspireert.

cover-betere-wijken-dankzij-de-energietransitie