Meer informatie

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

Pdf, 8,1 MB

×

Download bestand

De economische agenda voor stad en regio

Trends, opgaven, interviews en concrete aanpakken voor een sterke regionale economie

De nieuwe lokale bestuursperiode belooft interessant en uitdagend te worden. De steden en regio’s staan voor een aantal grote opgaven, zoals de duurzaamheid- en energietransitie maar ook de vraagstukken die de krimpende beroepsbevolking met zich meebrengen. Deze publicatie biedt steden en regio’s een handreiking aan alle partijen die de komende tijd met de lokale en regionale economie aan de slag gaan.

Het speelveld waarin lokale bestuurders opereren, is inmiddels ongekend complex en dynamisch. Gemeenten werken hierin nauw samen met andere (hogere) overheden, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en hun inwoners. In de publicatie komen vertegenwoordigers van alle partijen aan het woord: bestuurders op nationaal, provinciaal en lokaal niveau maar ook een onderzoeker, een ondernemer, een vertegenwoordiger van een economic board en een regionaal samenwerkingsverband.

De publicatie bespreekt verschillende economische trends en opgaven die de komende tijd hoog op de agenda zullen staan van stad en regio. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmarktvraagstukken, het toekomstbestendig maken van binnensteden, het belang van data voor ‘slimme’ steden en het bouwen van een regionaal ecosysteem voor ondernemerschap. In deze publicatie staan ook inspirerende voorbeelden uit de stedelijke praktijk op het gebied van circulaire economie, ondersteuning van het mkb en zzp’ers en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Op basis van de verschillende bijdragen zijn tien punten geformuleerd die hoog op de economische agenda van stad en regio zullen staan. Met deze publicatie biedt Platform31 steden en regio’s handvatten voor het (door)ontwikkelen van een krachtig en regionaal economisch beleid.

Lees de publicatie online

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio