Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

De bruidsschat en het omgevingsplan

In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal sprake zijn van een overgangsperiode. Dit geldt bij uitstek voor de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan. In het omgevingsplan zullen bijvoorbeeld veel regels landen die nu nog op Rijksniveau gelden. Gemeenten hebben een grote keuzevrijheid hoe ze hiermee om kunnen gaan. Om de overgang soepel te laten verlopen, krijgen gemeenten een bruidsschat mee, waarin deze rijksregels tijdelijk zijn opgenomen.

Inhoud bruidsschat

In het supplement besteden we aandacht aan de inhoud van de bruidsschat. Hiermee krijgt u inzicht in de regels die het Rijk nu nog regelt, maar die gemeenten op termijn moeten regelen. De breedte van deze onderwerpen illustreert goed wat het inhoudelijke verschil is tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan. Over de onderwerpen uit de bruidsschat kunnen gemeenten in de toekomst veel meer zelf regels bepalen. Dit geldt met name voor het onderwerp milieu, maar ook voor andere onderwerpen als vergunningvrij bouwen.

Vergunningverlening en transitiefase

In dit supplement gaan we in op de samenhang met de andere regelingen die onder de Omgevingswet vallen (zoals het Besluit activiteiten leefomgeving). Daarnaast gaat dit supplement in op de juridische status van de bruidsschat en de manier waarop u hiermee om kunt gaan in de transitiefase. De focus ligt hierbij op de vraag hoe ontwikkelingen kunnen worden gefaciliteerd.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 256 kB).