Download

×

Download bestand

×

Download bestand


Comfortabel wonen met dementie

Evaluatie van de handreiking en aanbevelingen voor verdere toepassing

Als gevolg van de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, wonen steeds meer ouderen zelfstandig. In de toekomst zal dit thuiswonen verder toenemen, ook onder groepen met beperkingen. Ouderen met beginnende en lichte dementie zijn zo’n groep. Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen in hun thuissituatie.

Aanpassen van woon- en leefomgeving

Een van de manieren om langer thuiswonen voor mensen met dementie mogelijk
te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Er is inmiddels veel kennis over dementie-vriendelijk wonen en ontwerpen, maar dit blijft vaak hangen
bij professionals.

Om ook burgers van deze kennis gebruik te laten maken heeft Platform31 een handreiking voor woningaanpassingen bij dementie opgesteld, gericht op mantelzorgers. Samen met een aantal experts is dit document ontwikkeld en vervolgens getoetst op gebruiksvriendelijkheid op een aantal plekken in Nederland.

Behoefte aan woningaanpassingen en ondersteuning

Dit rapport maakt de balans op rondom de handreiking Comfortabel wonen met dementie. We gaan in op de achtergrond van de handreiking, de opbrengsten van de pilots en lessen uit het gehele project. In de bijlage is de definitieve versie van de handreiking te vinden. Er veel inzicht opgedaan over behoefte aan woningaanpassingen bij dementie en de wijze waarop de persoon zelf en zijn of haar mantelzorgers daarbij het best ondersteund kunnen worden.

Langer thuiswonen

Wat we uit het project leren is dat langer thuiswonen niet met een standaardpakket aan hulpmiddelen geregeld wordt. Mensen moeten eerst met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. De handreiking helpt hen daarbij. Die nieuwe blik leidt vervolgens vaak niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist tot de keuze voor precieze, kleinere ingrepen. Hier is al veel winst mee te maken.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

Langer thuis is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

Meer informatie via platform31.nl/langerthuis


wonen met dementie

Lees ook

Dementerende in niemandsland

Blog Netty van Triest, Platform31

Op het toppunt van de vergrijzing zullen in Nederland een half miljoen mensen met dementie wonen. Dat terwijl de intramurale capaciteit afneemt tot 100.000 plaatsen. De meeste dementerenden zullen dus zelfstandig wonen. Maatschappelijke steun voor de mantelzorgers is hard nodig.

Lees meer