Download

pdf, 2,8 MB

×

Download bestand

Circulaire woningbouw in Nederland

Stand van zaken: cases, ontwikkelingen en vervolg

De Nederlandse rijksoverheid zet sterk in op transitie naar een circulaire economie. Wat betekent dat voor de woningbouw? Deze publicatie biedt een breed en divers overzicht van de stand van zaken (cases), ontwikkelingen (patronen en ervaren barrières) en suggesties voor vervolgstappen.

Circulair denken en werken in de bouw is vooral van belang om de milieu-effectiviteit te maximaliseren, oftewel negatieve milieu-impact terug te dringen of zelfs te voorkomen. Dat kan onder andere worden bereikt door langdurig hoogwaardig hergebruik van materialen, producten en gebouwen mogelijk te maken. Hoe goed dat gebeurt hangt ook af van de mate waarin andere partijen (bouwbedrijven, leveranciers, woningcorporaties, decentrale overheden, financiële bedrijven, en woningeigenaren) het thema omarmen. Vandaar dat kennisdeling met alle relevante partijen noodzakelijk is. Een paar koplopers toejuichen die steeds verder uitlopen is niet genoeg.

De publicatie is mede daarom primair gericht op partijen die actiever willen worden op gebied van circulaire woningbouw, maar nog moeilijk in kunnen schatten wat er op ze af gaat komen. Ook gevorderden, inclusief beleidsmakers op alle schaalniveaus, kunnen er op specifieke deelonderwerpen inspiratie uit halen. Het is niet de bedoeling, of überhaupt mogelijk, dat met deze publicatie de ultieme antwoorden worden gepresenteerd. Het gaat er eerder om dat lezers inzicht krijgen wat relevante vragen zijn, hoe anderen tot nu toe daarmee zijn omgegaan, en welke zaken nog open speelveld zijn.

De inhoud is gebaseerd op diepte-gesprekken met een 40-tal experts met diverse achtergronden en ervaringen op gebied van circulair bouwen, uitgebreide deskresearch, en enkele verificaties van tussenresultaten. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een 70-tal cases, waarvan 16 worden uitgelicht in een project etalage, en een 30-tal patronen en lessen. De onderwerpen in dat laatste overzicht variëren van Aanbestedingen via Fiscaliteit en Juridische aspecten tot aan ‘Rightscaling’ en ‘X-as-a-service’. Welke informatie nieuw is of al bekender en wat per direct bruikbaar is of achtergrondinformatie zal per lezer verschillen.

voorbeeldpagina-circulair-bouwen-nl-2
voorbeeldpagina (klik voor vergroting)
cover-circulaire-woningbouw-in-de-eu