Download

Pdf, 5 MB

×

Download bestand

Burgerparticipatie in de warmtetransitie

Een handreiking voor beleidsmakers

Zonder de actieve participatie van burgers is er geen warmtetransitie mogelijk. Willen we een CO₂-neutrale en aardgasvrije samenleving hebben anno 2050, dan moeten zij ook on board zijn en hun gedrag en woon- en leefomgeving aanpassen. Hoe krijgen we 7,7 miljoen huishoudens mee naar een andere manier van koken en stoken? En andersom: hoe helpen wij bij de overstap naar een aardgasvrij leven?

Handelingsperspectief

Deze publicatie, naar aanleiding van onderzoek in vier pilotwijken in Wageningen, Nijmegen, Haarlem en Rotterdam, wil handelingsperspectief bieden. In eerste instantie voor gemeenten en gemeenteraden. Daarnaast kunnen de opgehaalde successen en spanningsvelden ook inspiratie bieden aan bewonersorganisaties en professionals die vanuit de regio betrokken zijn bij de warmtetransitie.

Cover burgerparticipatie in de warmtetransitie