Download

Pdf, 1,2 Mb

×

Download bestand

Bijsturen op de compositie van wijken

Verkennend onderzoek naar het werken aan gemengde wijken in Rotterdam

Auteurs Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde (Platform31)

Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning naar instrumenten om de sociale compositie van wijken te beïnvloeden. Bij het streven naar menging gaat het niet alleen om de sociaaleconomische samenstelling, maar ook om het evenwichtig spreiden van kwetsbare zorgcategorieën over de wijken van de stad. Deze conclusie trekt Platform31 op basis van zestien gesprekken met vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentelijke diensten.

Voorkant bijsturen op de compositie van wijken