Download

Pdf, 2,4 MB

×

Download bestand

Bewonersparticipatie bij verduurzaming van hoogbouw

Hoe kunnen bewonersparticipatie en -communicatie bij renovatie van hoogbouw bijdragen aan de versnelling van de verduurzamingsopgave van woningcorporaties? In deze publicatie geven we door middel van praktijkervaringen, inzichten uit de gedragswetenschap en persoonlijke verhalen het antwoord op deze vraag.

We focussen op de hoogbouwvoorraad, die twaalf procent van het totale vastgoedbezit van woningcorporaties beslaat. Met het aanpakken van hoogbouw slaan corporaties dus een flinke slag in het behalen van de duurzame doelen van 2050 én het versnellen van de opgave met de eerste aardgasvrije wijken. Hoogbouw verduurzamen verschilt van gewone eengezinswoningen. Zo duurt besluitvorming vaak langer en woont er dikwijls een verscheidenheid aan doelgroepen dicht op elkaar. In combinatie met het feit dat mensen vaker thuis zijn en weinig uitwegen hebben om de overlast te ontlopen, is verduurzaming er (extra) ingrijpend voor bewoners.

Kansen

Het verbeteren van hoogbouw biedt tegelijkertijd ook kansen. Naast schaalvoordeel voor de corporatie, profiteren hoogbouwbewoners van meer wooncomfort en lagere woonlasten omdat de woning energiezuiniger wordt. Het kan huurders motiveren om langer te blijven wonen omdat de woning comfortabeler is geworden, waardoor grondgebonden woningen beschikbaar blijven voor andere doelgroepen. Tevens kan de renovatie een sociale impuls bieden: bewoners leren elkaar kennen bij de participatiebijeenkomsten en zien elkaar tijdens de renovatie in de bewonersruimte op het terrein. De woontevredenheid en de sociale cohesie kunnen daardoor verbeteren.

Tips en tricks

Ten slotte verzamelden we voor iedere fase van een renovatietraject praktische tips en tricks op het gebied van bewonerscommunicatie en -participatie bij hoogbouw in een factsheet (pdf, 1,5 MB). Met als doel dat de benodigde 70 procent van de bewoners makkelijker instemt met de renovatie en de bewoners uiteindelijk tevredener zijn met het resultaat.

Cover bewonersparticipatie hoogbouw